Especialment adaptats per a cultius integrats, ecològics i amb exigències de residu zero: essencials en l'Agricultura del segle XXI. Constitueixen un instrument òptim per a una agricultura realment sostenible i la producció de vegetals sans i exempts de residus.

Les nostres solucions Específiques

No s'ha trobat cap element que coincideixi amb els filtres seleccionats
 • Sol·licita'ns més informació

Adob líquid a base d’aminoàcids que augmenta la penetra- ció de les aplicacions, especialment en cultius de fulles ceroses i que presenten brutícia acumulada (restes de plagues com les de psil·la i pugons, residus vegetals, restes de fang, etc.). Per a hortícoles, fruiters, cítrics i vinya. 

Composició: Aminoàcids lliures (6%) + N total (1,2%) + N orgànic (1,2%)

Dosis: Aplicació FoliarHortícoles 90-110 cc/hl. Fruiters 170-280 cc/hl (Parada hivernal 450-570 ccc / hl); Cítrics 110 cc/hl (màxim 1-1,7 L/ha); Vinya 110-170 cc/hl (màxim 1-1,7 L/ha)

 • Sol·licita'ns més informació

Matrinal Fort

Adob líquid a base d’aminoàcids que augmenta la penetra- ció de les aplicacions, especialment en cultius de fulles ceroses i que presenten brutícia acumulada (restes de plagues com les de psil·la i pugons, residus vegetals, restes de fang, etc.). Per a hortícoles, fruiters, cítrics i vinya. 

Composició: Aminoàcids lliures (6%) + N total (1,2%) + N orgànic (1,2%)

Dosis: Aplicació Foliar. Hortícoles 90-110 cc/hl. Fruiters 170-280 cc/hl (Parada hivernal 450-570 ccc / hl); Cítrics 110 cc/hl (màxim 1-1,7 L/ha); Vinya 110-170 cc/hl (màxim 1-1,7 L/ha)

 • Sol·licita'ns més informació

Matrinal Fruit

Producte foliar per a prevenir les carències de manganès i zinc. Especialment formulat per a millorar les aplicacions en fulles ceroses i aconseguir una millor penetració en la planta i així augmentar la seva eficàcia.

Composició: Mn + Zn

Dosis: Aplicació Foliar. Hortícoles 250-400 cc/hl. Fruiters 200-400 cc/hl; Cítrics 250-350 cc/hl; Vinya 350-400 cc/hl (màxim 2 L/ha)

 • Sol·licita'ns més informació

Forseti

Producte foliar per prevenir les carències de zinc en qualsevol tipus de cultiu. Està especialment formulat per a permetre un major contacte, penetració i mobilitat del zinc dins de la planta, aconseguint una perfecta assimilació i garantir així els efectes esperats.

Composició: Zn (2%)

Dosis: Aplicació foliar: 3-5 L/ha

 • Sol·licita'ns més informació

Cephyro

Fórmula a base de coure actiu altament soluble que actua ràpidament sobre la planta ajudant-la a prevenir i/o reduir l'estrès abiòtic.

Composició: Cu (24,5%)

Dosis: Aplicació Foliar.
50-100 g/hl (consultar etiqueta)

 • Sol·licita'ns més informació

Adob líquid especialment dissenyat per a aconseguir una major adherència i mullabilitat en l'aplicació foliar en panís. Augmenta la penetració de les aplicacions en fulles de panís quan presentin brutícia acumulada de diversa índole (restes de plagues, residus vegetals, restes de fang, etc.).

Composició: B (2%)

Dosis: Aplicació Foliar.
Panís 3-5 L/ha.

 • Sol·licita'ns més informació

Drekkar

Producte foliar per prevenir les mancances de zinc. Especialment formulat per a permetre un major contacte, penetració i mobilitat del zinc dins de la planta, aconseguint una perfecta assimilació, i així garantir els efectes esperats. Pot aplicar-se sobre qualsevol tipus de cultiu i pot barrejar-se amb altres productes.

Composició: Zn (2%)

Dosis: Aplicació Foliar. 300-500 cc/hl

 • Sol·licita'ns més informació

Copfort

Gluconat de coure en solució aquosa. Tractament cúpric de fàcil absorció i ràpida translocació a tots els òrgans de la planta. Corregeix les carències de coure. Les plantes tractades combaten de manera més eficaç l’estrés abiòtic. 

Composició: Cu (6%)

Dosis: Aplicació Foliar: 200-400 cc/hl
Aplicació Radicular: 2-4 L/ha

 • Sol·licita'ns més informació

Complex de sofre que, per la seva estructura química, presenta unes propietats molt més actives que el sofre elemental. Incideix oxidant la matèria orgànica de la superfície vegetal, aquest fet característic fa que es pugui aplicar fins i tot en altes temperatures. Donada la seva tecnologia i coadjuvants, permet que es pugui aplicar també de forma radicular. Per a hortícoles, fruiters, maduixa, cereals, vinya i cítrics.

Composició: N total (8,2%) + N amoniacal 8,2% + K2O (10,2%) + SO3 (66%)

Dosis: Aplicació Foliar: 70-120 g/hl 
Aplicació Radicular: 0,5-1,5 kg/ha

 • Sol·licita'ns més informació

MimoxZn

Especialment formulat per a permetre una major penetració i movilitat del Mn i el Zn dins la planta i així prevenir les carències d’aquests elements més eficaçment. Les plantes tractades combaten de manera més eficaç l’estrès abiòtic.
Per a tots els cultius.  

Composició: Mn (0,5%) + Zn (1,5%)

Dosis: Aplicar cada 12-15 dies.
Aplicació Foliar: 200-300 cc/hl
Aplicació Radicular: (2-3 L/ha)

 • Sol·licita'ns més informació

Algasil

Proporciona silici als teixits vegetals, fent-los més durs i resistents a condicions climàtiques extremes induïnt en la planta mecanismes de resposta davant adversitats d’origen abiòtic (condicions extremes de sequera, fred, gelades, calor extrema, etc.). Conté un 3,2% d’extracte d’algues marines que exerceix un efecte bioestimulant. Per a maduixa, fruiters, hortícoles, ornamentals, raïm de taula, vinya. Aplicació preventiva. 

Composició: K2O (9%) + Cl- (0%)

Dosis: Aplicació Foliar. 300-500 cc/hl (3-5 L/ha)

 • Sol·licita'ns més informació

Tutafort

Augmenta la penetració de les aplicacions als cultius, especialment en el cas de fulles ceroses i cultius que presentin brutícia acumulada de diversa índole (restes de plagues, residus vegetals, restes de fang, etc.).
Per a hortícoles, especialment tomàquet.

Composició: Aminoàcids lliures (6%) + N total (1,2%) · N orgànic (1,2%)

Dosis: Aplicació Foliar. 100-130 cc/hl (1-1,3 L/ha)

 • Sol·licita'ns més informació

Matrinal B

Conté un compost especial de bor i tensioactius que permeten una millor penetració i mobilitat del bor dins de la planta i evita les deficiències d'aquest element d'una manera més eficaç.

Composició: B (2%)

Dosis:

Aplicació Foliar. Hortícoles 130-200 cc/hl; Fruiters 100-200 cc/hl.

 • Sol·licita'ns més informació

Matrifruit

Producte biodegradable que conté manganès i zinc en forma quelada, i inclou tensioactius que permeten una millor adherència, penetració i mobilitat d'aquests elements dins de la planta, pal·liant la seva manca de una manera més efectiva. Les plantes tractades presenten una major resistència davant de situacions d'estrès abiòtic.

Composició: Mn EDTA (0,5%) + Zn EDTA (1,5%)

Dosis:

Aplicació Foliar. Hortícoles 250-400 cc/hl; Fruiters 200-400 cc/hl

 • Sol·licita'ns més informació

Snekke

Especialment formulat per a la seva aplicació en hortícoles. És un producte radicular per a prevenir les mancances de zinc dissenyat per permetre una major mobilitat del zinc dins de la planta, aconseguint una perfecta assimilació i així garantir els efectes esperats. Pot barrejar-se amb altres productes.

Composició: Zn (2%)

Dosis: Aplicació Radicular: 5L/ha

 • Sol·licita'ns més informació

Coure de fàcil absorció i ràpida translocació a tots els òrgans de la planta. Les plantes combaten millor l’estrès abiòtic. Dota les plantes de major vitalitat. Potencia la firmesa dels cultius. 

Composició: Cu (2%)

Dosis: Aplicació Foliar: 250-500 cc/hl
Aplicació Radicular: 2,5-5 L/ha

Tens algun dubte?

Contacta amb nosaltres i t'assessorarem per oferir-te la solució més eficient per al teu cultiu

Si ho prefereixes, també pots trucar-nos o enviar un correu

Des d'on ens escrius
A la província de

Envia'ns la teva consulta

Des d'on ens escrius
A la província de
En referència a...