"Sovint, quan es detecten problemes indeterminats sense una simptomatologia definida es considera que hi ha algun tipus de carència i que cal solucionar-ho amb l’aplicació d’adobs. D’alguna manera, la descàrrega del problema aplicant algun tipus de fertilitzant o corrector dóna un marge de temps suficient com per esperar una millora sobtada. La realitat és que un percentatge molt alt (pot ser al voltant d’un 80%) dels problemes diagnosticats en camp tenen el seu origen en les condicions del medi físic." (Villar, P.; Villar JM. (2016). Guia de la Fertilitat dels Sòls i la Nutrició Vegetal en Producció Integrada.)

Les nostres solucions Nutricionals

No s'ha trobat cap element que coincideixi amb els filtres seleccionats
  • Sol·licita'ns més informació

Timela Fruit

Aumenta la actividad en los cloro y cromoplastos consiguiendo un aumento en la actividad metabólica de la planta. Consigue aumentar el rendimiento y calidad del fruto a través de un mejor aprovechamiento del nitrógeno (N), fósforo (P), calcio (Ca), magnesio (Mg) y hierro (Fe) entre otros. Para hortícolas, fresa, ornamentales, colza, frutales y cítricos. 

Composició: MgO (5%) + SO3 (10%) 

Dosis: Aplicación Foliar. Frutales y cítricos: 100 cc/hl (1 L/ha). Hortícolas y berries: 20-40 cc/hl (0,2-0,4 L/ha).

  • Sol·licita'ns més informació

Altene 4,8 Orto

Font de ferro per a cultius assentats en sòls alcalins o calcaris en els quals el ferro no està disponible per a les plantes. Conté la més alta concentració de l’isòmer orto-orto, que és la més activa. De resposta ràpida, dóna solucions neutres de gran estabilitat y persistència. Sense olor.

Composició: Fe quelat per EDDHA · isòmer Orto-Orto · (4,8%)

Dosis: Aplicació directa al sòl o fertirrigació. Fruiters i cítrics: 25-120 g/árbol. Hortícoles i maduixa: 5-20 kg/ha. Ornamentals: 10-60 g/10m2

  • Sol·licita'ns més informació

Caltin 10

Aportació de calci líquid per a aplicació foliar o radicular. Conté una sal de calci, el que permet una òptima assimila- ció del calci per la planta. Aquesta característica el fa ideal per a programes nutricionals equilibrats. Per a tots els cultius. 

Composició: CaO (10%)

Dosis: Aplicación Foliar: 200-500 cc/hl (2-5 L/ha); Fertirrigación: 2-4 L/ha. 

  • Sol·licita'ns més informació

Micro MZ

Ideal en plantacions fruiteres sobrades d’adobat i que no convé activar el desenvolupament vegetatiu. No conté nitrogen.

Composició: Mn (3,9%) + Zn (7,7%)

Dosis: Aplicar preventivament.
Aplicació Foliar. Cítrics: 200-400 cc/hl (2-4 L/ha).
Fertirrigació. Fruiters, hortícoles: 5 L/ha

  • Sol·licita'ns més informació

Producte ideal per al control preventiu i curatiu de carències de magnesi per vía foliar. L’extracte d’algues marines exerceix un efecte estimulant degut a la presència de promotors de creixement (citoquinines, auxines i betaïnes) i un efecte adherent que augmenta l’eficàcia del tractament (degut a la presència de col·loides i carbohidrats: àcid algínic, mannitol, etc.). Els promotors de creixement estimulen processos tan importants com l’aparició de noves arrels o la diferenciació floral entre altres. El mannitol actua com a agent quelatant dels micronutrients augmen- tant-ne la seva disponibilitat. Per a fruiters, cítrics, vinya, hortícoles i maduixa. 

Composició: MgO (13%)

Dosis: Aplicación Foliar: 400-600 cc/hl (4-6 L/ha)

  • Sol·licita'ns més informació

Molyset

Per a aplicar en sòls arenosos àcids amb baixa disponibilitat de molibdè (cucurbitàcies), en sòls calcaris molt drenats, cultius extensius grans consumidors de molibdè (col, enciam, coliflor, pastanaga, remolatxa, lleguminoses, espinacs, etc.).  Per a fruiters, hortícoles, olivera i vinya.

Composició: B (2,4%) + Mo (3,4%)

Dosis:

Aplicació Foliar. 100-200 cc/hl (1-2 L/ha)

  • Sol·licita'ns més informació

Clorofer

Fòrmula magistral per a corregir la clorosis en fruiters a final de primavera/començament d’estiu. Conté aminoàcids. Movilitza el ferro inactiu que emmagatzema l’arbre. Per a fruiters. 

Composició: Fe (1,25%) + Zn (0,41%) + Mn (0,41%)

Dosis: Aplicación Foliar: 500-1.000 cc/hl (5-10 L/ha)

  • Sol·licita'ns més informació

Edaltin Fe 13

Fuente de hierro soluble para mezclar con otros abonos o productos en tratamientos foliares y radiculares para corregir carencias en los cultivos. Puede usarse en suelos ácidos (pH<6,5). 

Composició: Fe quelado por EDTA (13%)

Dosis: Aplicación Foliar. Frutales, cítricos y vid: 30-75 g/hl; Hortícolas y floricultura: 10-25 g/hl
Aplicación Radicular. Cultivos leñosos: 4-7 kg/ha; Hortícolas y ornamentales: 3,5 kg/ha

  • Sol·licita'ns més informació

Boro ET/15

Font de ràpida i exacta dosificació de bor via foliar per quan es detecten els síntomes i conseqüències deguts a la carència de bor: Debilitamient i mort dels meristemes (petites arrels i gemmes terminals). Necrosi a les puntes de les fulles (enciam). Mal de cor (remolatxa). Mala germinació del pol·len (quallat escàs). Escassetat de floració (fruiters) i gomosis (fruiters d’os). Cultius exigents en bor: pomera, olivera, vinya, maduixa, api, col, patata, etc. Per a tots els cultius. 

Composició: B (11%)

Dosis: Aplicació Foliar. Dosi preventiva: 75-150 ml/hl (0,75-1,5 L/ha). Dosi per carència moderada: 225-300 ml/hl (2,25-3 L/ha). Dosi per carència aguda: 375-450 ml/hl (3,73-4,5 L/ha).

  • Sol·licita'ns més informació

Calpit

Conté un 33,5% de clorur de calci soluble, juntament amb mullants i penetrants que milloren la seva eficàcia en front a d’altres productes tradicionals. No taca els fruits i confereix als teixits vegetals una major firmesa. Alta solubilitat i aportació de calci fàcilmente disponible. 

Composició: CaO (16%)

Dosis: Aplicar en post-collita. Drencher. Tots els cultius: 0,5 L/hl (0,5%)

Tens algun dubte?

Contacta amb nosaltres i t'assessorarem per oferir-te la solució més eficient per al teu cultiu

Si ho prefereixes, també pots trucar-nos o enviar un correu

Des d'on ens escrius
A la província de

Envia'ns la teva consulta

Des d'on ens escrius
A la província de
En referència a...