• Millora contínua

    Dins de l'apartat de millora de les normes ISO hi ha un apartat amb diferents mètodes per a realitzar aquesta millora. Un d'ells és el d'activitats de millora petites però contínues, realitzades als processos, productes i serveis existents.
    A Altinco, ja fa més de 5 anys que existeix un comitè interàrees que es reuneix de forma setmanal per a tirar endavant aquest tipus d'activitats.